Vi vill att alla scouter fyller i hälsodeklaration och lämnar till sina ledare. Ni hittar den här.