Vår styrelse består av sju ledamöter samt två suppleanter och har möte ungefär en gång per månad. Ni hittar protokollen på sidan Styrelseprotokoll.

Till sin hjälp har styrelsen ett årshjul.

Styrelse

Johanna Smith

Vice ordförande och medlem i inkomstgruppen

Josefina Henryson

Familjescoutledare och styrelseledamot