Vår styrelse består av sju ledamöter samt två suppleanter och har möte ungefär en gång per månad. Ni hittar protokollen på sidan Styrelseprotokoll.

Till sin hjälp har styrelsen ett årshjul.

Styrelse

Angelica Sandh

Spårarledare styrelsesuppleant

Torbjörn Persson

Upptäckarledare, styrelseledamot

Elias Sjöborg

Ungdomsrepresentant i styrelsen

Johanna Smith

Styrelseledamot, medlem i inkomstgruppen

Marc Jansson

Ungdomssuppleant i styrelsen

Berndt Lehnert

Vice ordförande och materialförvaltare