Inför varje hösttermin fylls avdelningskassorna på. Detta förutsatt att redovisning gjorts för föregående år och att kassan inte överstiger det belopp som varje avdelning ska ha. Avdelningskassorna fylls på till:

  • 1000 kr för spårare
  • 3000 kr för äventyrare
  • 2000 kr för övriga

Inför vårterminen får dessutom varje avdelning ytterligare 150 kr per registrerad scout som även avlagt sin höstterminsavgift.

Respektive avdelning ska redovisa sin kassa vid slutet av verksamhetsåret, dock senast den 30 juni till kassören.

Här hittar ni blankett att fylla i samt ett exempel på hur det kan se ut.

Avdelningsredovisning

Avdelningsredovisning exempel