Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna arbetar för att det inte ska förekomma övergrepp och genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna våra scoutledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning, läs mer här. När du har gått kursen skickar du ditt intyg till ordförande. Alla ledare, styrelseledamöter eller andra funktionärer som har regelbunden kontakt med barn i kåren ska gå kursen inom ett halvår från att de tillträder sin roll. Man ska sedan gå kursen minst vart tredje år.

Utöver Trygga möten ska alla nya ledare uppvisa registerutdrag. Läs mer på sidan Utdrag ur belastningsregistret.