Stadgarna reglerar hur kårens verksamhet ska skötas. De hittas här: Stadgar Kallhälls scoutkår antagna 220611

Du kan även hitta Riksorganisationen Scouternas stadgar här.