Kårstämma 2022

Protokoll Kallhälls scoutkårs kårstämma 2022

Mapp med protokoll och samtliga bilagor

Kårstämma 2021

Protokoll Kallhälls scoutkårs kårstämma 2021

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2019-2020
Bilaga 2 Resultaträkning 2019-2020
Bilaga 3 Balansräkning 2019-2020
Bilaga 4 Revisionsrapport 2019-2020
Bilaga 5 Verksamhetsplan 2021-2022
Bilaga 6 Budget 2021-2022

Kårstämma 2020

Protokoll Kallhälls scoutkårs kårstämma 2020

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Kallhälls scoutkår 2018-2019
Bilaga 2 Resultaträkning Kallhälls scoutkår 2018-2019
Bilaga 3 Balansräkning Kallhälls scoutkår 2018-2019
Bilaga 4 Revisionsrapport Kallhälls scoutkår 2018-2019
Bilaga 5 Proposition 1 Förslag till ny fördelning av bidrag till avdelningarna
Bilaga 6 Verksamhetsplan Kallhälls scoutkår 2020-2021
Bilaga 7 Budget Kallhälls scoutkår 2020-2021

Kårstämma 2019

Protokoll Kallhäll scoutkårs kårstämma 2019

Bilaga 1 – Motion Sjukvårds- och brandmaterielsansvarig med styrelsens svar
Bilaga 2 – Motion Införskaffning och placering av defibrillator med styrelsens svar
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse 2017-2018
Bilaga 4 – Verksamhetsplan 2019- 2020, Kallhälls scoutkår
Bilaga 5 – Resultatrapport – 190112
Bilaga 6 – Balansrapport – 190112
Bilaga 7 – Förslag Budget Kallhälls scoutkår 2019-2020
Bilaga 8 – Revisorsberättelse

Kårstämma 2018

Protokoll Kallhäll scoutkårs kårstämma 2018

Proposition 1 – Ändring av verksamhetsår
Budget Kallhälls scoutkår 2018-2019
Kallhälls scoutkår Verksamhetsplan 2018-2019

Kårstämma 2017

Kårstämmoprotokoll 2017 Kallhälls scoutkår

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse-Kallhälls-scoutkår-2016-2017
Bilaga 2 Resultaträkning 2016-2017
Bilaga 3 Balansräkning 2016-2017
Bilaga 4 Revisionsberättelse 2016-2017
Bilaga 5 Några synpunkter och påpekanden från revisorn
Bilaga 6 Proposition om ändring av verksamhetsår
Bilaga 7 Motion om inköp av nya Primustält
Bilaga 8 Verksamhetsplan för Kallhälls scoutkår 2017-2018
Bilaga 9 Budget för Kallhälls scoutkår 2017-2018

Kårstämma 2016

Protokoll kårstämma 2016
Bilagor:
Bilaga 1 – Motion kring kårens logotype
Bilaga 2 – Motion kring investeringar i scoutkåren
Bilaga 3 – Proposition – Avdelningsbidrag
Bilaga 4 – Revisors kommentar del 1
och del 2
Bilaga 5 – Revisionsberättelse
Bilaga 6 – Verksamhetsberättelse
Bilaga 7 – Verksamhetsplan
Bilaga 8 – Resultaträkning
Bilaga 9 – Balansräkning
Bilaga 10 – Budget 2016-2017

Kårstämma 2015

Kallhälls scoutkår Kårstämma 2015 Protokoll

Kallhälls scoutkår Verksamhetsplan 2015-2016
Kallhälls scoutkår verksamhetsberättelse 2014-2015
Samlade motioner och propositioner till kårstämman 2015
Budget Kallhälls scoutkår 2015-2016

Kårstämma 2014

Kallhälls Scoutkår Kårstämma 2014 med bilagor

Budget Kallhälls scoutkår 2014-2015

Kårstämma 2013

Kårstämma 2013 Mötesprotokoll 20130908

Motioner till kårstämman 2013 med styrelsesvar
Propositioner till kårstämman 2013
Verksamhetsplan Kallhälls scoutkår 2013-2014
Budget Kallhälls scoutkår 2013-2014
Verksamhetsberättelse Kallhälls scoutkår 2012-2013