Vi är en hel del ledare och funktionärer i kåren men eftersom vi gör det här på vår fritid så räcker inte tiden till för att göra allt det vi vill göra. Därför behöver vi hjälp av er föräldrar!

Det finns många sätt att hjälpa till på i kåren. Här kommer några förslag:

  •  Fixa fika på kårgemensamma aktiviteter
  •  Klippa gräs
  •  Städa Slammertorp
  •  Hjälpa till på hajker och läger
  •  Avlasta ledarna på avdelningsmöten
  •  Samla in vinster till lotterier på basaren
  •  Göra snygga inbjudningar till diverse aktiviteter

För att göra det enklare att samordna insatserna så har vi skapat några arbetsgrupper. Se denna sida för mer information.

Självklart vill vi gärna ha hjälp med långt mycket mer än detta. Kom gärna med förslag på vad just Du kan hjälpa till med!

 

Våra förväntningar

Vi vill att för varje familj så ska en förälder vara med på:

  •  Minst en avdelningsaktivitet varje termin per avdelning som man har barn i
  •  Minst en kåraktivitet per termin

Det här är ett absolut minimum. Vi hoppas att ni vill bidra mer, t.ex. genom att vara med oftare samt vara med i en Arbetsgrupp.

Vad hjälper DU till med?

Svara på hur just DU vill hjälpa Kallhälls scoutkår genom att fylla i detta formulär.