Luftvärmepump

Luftvärmepumpen står för den huvudsakliga uppvärmningen i Slammertorp. Den har två innedelar, en i stora rummet nere och en i stora rummet uppe.

Styr värmepumpen via mobilen

Luftvärmepumpen kan styras via en app i mobilen. Appen heter MELCloud och finns tillgänglig både för Android och iPhone. Ladda ner appen och logga in med:

E-postadress: info@kallhallscout.se
Lösenord: se Trello eller fråga styrelsen

Du ska då se två enheter: Stora rummet nere och Övervåningen. Klicka på den enhet du vill justera. Välj en av förinställningarna eller justera inställningarna manuellt. När vi inte är i stugan är rekommendationen att ställa båda enheterna (över- och undervåningen) på max 16 grader.

Styr värmepumpen via fjärrkontroll

För varje enhet (över- och undervåningen) finns en fjärrkontroll. Den kan användas för att justera temperaturen. Observera:

  • Det som visas i displayen på fjärrkontrollen stämmer inte alltid. Om inställningarna justeras via appen så uppdateras inte fjärrkontrollens display. När du trycker på fjärrkontrollen kommer dock de inställningar som visas på displayen att börja gälla.
  • Enheten på väggen ska pipa när du trycker på fjärrkontrollen. Annars är du för långt ifrån enheten för att fjärrkontrollen ska få kontakt.
  • Kom ihåg att dra ner temperaturen på värmepumpen innan ni lämnar stugan. När vi inte är i stugan är rekommendationen att ställa båda enheterna (över- och undervåningen) på max 16 grader.

Radiatorer

Runtom i stugan finns många radiatorer (element). Eftersom dessa bara ska stödja värmepumpen i uppvärmningen så ska de normalt sett vara inställd på låg temperatur (ca klockan 9). På en del av radiatorerna är temperaturreglaget förtejpat. Det betyder att man inte ska justera värmen på dessa. På de icke förtejpade elementen är det okej att dra upp dem för att få varmt i stugan förutsatt att man kommer ihåg att dra ner dem igen när man lämnar stugan.