Det finns flera typer av nycklar för kårens medlemmar, beroende på din aktuella roll i kåren har man rätt till olika typer av nycklar. Varje avdelning har rätt till en bomnyckel med tillhörande körtillstånd. Den kvitteras ut genom den aktuella ordförande som kontaktar ansvariga i kommunen. Varje avdelning har rätt till en nyckel till soptunnan. För de ledare som har behov av egen nyckel till Slammertorp, kontaktar nyckelansvariga.

Det finns olika nivåer av nycklar som ger tillgång till fler eller färre dörrar. Beroende på din roll/roller har du rätt till en specifik nyckel. Du skall ej ha dubbla ledarnycklar om det ej anses behövas och diskuterats gemensamt fram med nyckelansvariga om varför.

Slammertorp hyrs ut regelbundet och det finns möjligheter att hämta upp uthyrningsnyckeln efter överenskommelse med den ansvariga för uthyrning av Slammertorp.

Det finns 4 olika typer av låsning vi använder i kåren. Den första (1) ingår i kårens nyckelsystem och arbetas fram av nyckelansvarige i samråd med styrelsen. Den andra (2) är lås med fyrsiffrig kod och koden skall alltid lämnas in till nyckelansvarige, oavsett vem som skall använda den och vart den ligger. Den tredje (3) kallas även för ”reserven”, det är för att det är oftast hänglås med nyckel. Låset skall bytas ut inom 2 veckor. Om denna typ av lås varav längre än 2 veckor, diskuteras detta med nyckelansvarige. Den fjärde (4) alternativet är inget lås överhuvudtaget. Den används när det antingen inte anses behöva ett lås eller att en långsiktig låsning planeras att tas i bruk. Allt bör ske i samråd med både nyckelansvarige och styrelsen.

Följande personer har rätt till egen nyckel: Aktiva ledare, Funktionär, Roverscouter, och Ledarassistenter över 18 år.

Följande personer har inte rätt till egen nyckel: Scouter upp till och med 18 år eller ej aktiva vuxna.

De vanligaste nycklarna som vi har tillgång till kallas för

Uthyrningsnyckel,
går endast till Slammertorps huvudentré och köksentré.

Ledarnyckel,
samma entréer som uthyrningsnyckeln samt till källaren, Bagarstugan och förrådet samt till

Kanot och dess bod
För tillfället finns det egen låsning till boden, men kommer att förändras till sommaren.

Stugfogde- och materialförvaltarnyckeln,
Samma som ovanstående och har återigen mer möjligheter till olika förråd och utrymmen.

Bomnyckeln
Går endast till bommen vid Kallhällsbadet och ska kombineras med ett körtillstånd. Avdelningar och de grupper (ex fikagruppen och fixargruppen) som har behov av denna kontaktar kårordförande, då hen har huvudansvar för dessa och även kontakten med kommunen för att kvittera ut fler. Om man har tappat bort den kontaktas Kårordförande på nytt för samverkan för ny nyckel, kostnader betalas av den som tappat bort nyckeln.

Övriga nycklar

Nyckel till soptunnan
Det behövs en trekantsnyckel till soptunnan, varje avdelning har tillgång till en egen.

Dasset
Har för tillfället inget lås

Vedförråden
Har ett eget hänglås med kod. Har du behov av lösenordet till den frågar du en ledare, styrelsemedlem, funktionär alternativt aktuell nyckelansvarig.

Kanot och dess bod
För tillfället finns det egen låsning till boden, men planer med att byta finns längre som ingår i kårens nyckelsystem.

Verktygsboden
Nyckel till denna bod finns för tillfället inne i förrådet på väggen bakom arbetsbänken på ett vitt paracordsnöre tillsammans med ett annat lås som passar till samma nyckel.

Extra/tillfälliga lås
Det finns extra lås inne i förrådet på väggen bakom arbetsbänken som är till för olika behov, mängden varierar beroende på olika sammanhang. Dessa hänglås är till för att kunna låsa vissa saker under en kortare tid utan att behöva ett hänglås som den behöver. Då utifrån kårens nyckelsystem alternativt nytt separat system med kod. Extra lås diskuteras utifrån aktuellt behov och situation.

Om någon nyckel eller lås är borttappade, avklippta eller på något annat sätt inte närvarande där dom ska vara, kontakta ansvarige för nycklarna. Om du eller någon annan som ändrat något rörande nycklarna, eller bara nyfiken kontakta nyckelansvarige!

Till dig som fått möjligheten till att låna en egen nyckel gäller följande regler.

1. Vid förlorad nyckel betalas en summa motsvarande en ny nyckel och samverkas av dig som låntagare tillsammans med nyckelansvarig och kårens kassör.
2. Nyckel får ej överlåtas utan att nytt kontrakt skrivs.
3. *Samma nyckel måste lämnas tillbaka, annars följs regel 1.
4. *En kopia av kontraktet signeras till vardera nyckelansvarige och låntagare, de sista fyra siffrorna behövs ej skrivas.
5. *När du har avslutat din roll som ledare, kontakta nyckelansvarig för retur av nyckel och rivning av kontrakten.
6. *Låntagare ansvarar själv för att dessa regler följs.